Körjournal

Körjournal

EASYLOGG

Som företagare och anställd är det väldigt svårt att manuellt föra en korrekt körjournal. Det tar helt enkelt för mycket tid och det är lätt att det slarvas och blir fel. En felaktigt ifylld körjournal – eller ingen körjournal alls, kan innebära stora bekymmer då både företag och anställda riskerar en skattesmäll. För när det gäller körjournaler så ställer Skatteverket mycket höga krav på dokumentation och det är företaget som har bevisbördan, dvs. att det är företaget som måste kunna bevisa att bilarna inte används i privat syfte mer än i ringa omfattning.

En körjournal ska innehålla:

  • Mätarställning vid årets början
  • Datum och mätarställning vid resans start och slut
  • Hur många kilometer du kört
  • Vilken adress resan startade från och avslutades på
  • Ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner du har besökt (Detta behövs dock inte vid privata resor).
  • Mätarställning vid årets slut

De tre vanligaste orsakerna till varför du behöver föra körjournal:

1. När du kör tjänstebil vill du inte bli förmånsbeskattad för privata resor och en tjänstebil får inte köras privat mer än, som ovan skrivet, i ringa omfattning och med det menas högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på 100 mil. Du som ägare eller anställd i ett företag och som har förfogandet över en bil vill givetvis undvika bilförmån, därför måste du se till att dessa riktlinjer följs och att detta dokumenteras genom att föra körjournal.

2. Om du kör 3000 mil eller fler i tjänsten under ett kalenderår får förmånsvärdet sänkas till 75 procent av förmånsvärdet enligt normal beräkning.

3. När du har fritt drivmedel i samband med bilförmån är det för dina privata resor du blir beskattad för drivmedelsförmån – detta under förutsättningen att du kan visa hur mycket du har kört i tjänsten. Kan du inte styrka detta med en körjournal, blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel, alltså både för privat- och tjänsteresor. 

Easylogg Körjournal  / OBD II

Easylogg Körjournal / OBD II installeras enkelt genom att sättas in i fordonets diagnosuttag, även kallad OBD (On board diagnostics). Uttaget sitter ofta väl synligt någonstans under ratten. Väl installerad och registrerad sänder enheten direkt position i realtid och loggar alla fordonets resor.

Körjournalen säkerställer inte bara att dina fordon används på ett korrekt sätt, utan du minskar även det administrativa arbetet och effektiviserar på så vis också din verksamhet. Schemalägg enkelt när om resor ska vara privata eller i tjänst. 

OBD II är inte bara en körjournal, utan fungerar även som ett stöldskydd! När du skapat ett konto hos Easylogg och registrerat din enhet/enheter kan du ange upp till fem säkerhetszoner med ett så kallat geo-fence. När enheten sedan rör sig utanför dessa valda säkerthetszoner får angiven mottagare ett larm omgående via sms eller e-post. OBD II sänder också position i hela europa, vilket dramatiskt ökar sannolikheten att återfinna ett förlorat fordon vid tex. en stöld. Säkerhetszoner kan även dessa givetvis schemaläggas så att inte larm går ut under arbetstid.

Besök www.easylogg.se för mer information eller kontakta oss ›

our-story-img.jpg

Vi vill ha hjälp med körjournal