Skip to content Skip to footer

Körjournal

​Easylogg Körjournal / OBD II installeras enkelt genom att sättas in i fordonets diagnosuttag, även kallad OBD (On board diagnostics).
Riskera inte en skattesmäll

Vad är en körjournal?

Digital & enkel körjournal

Körjournal

Som företagare och anställd är det väldigt svårt att manuellt föra en korrekt körjournal. Det tar helt enkelt för mycket tid och det är lätt att det slarvas och blir fel. En felaktigt ifylld körjournal – eller ingen körjournal alls, kan innebära stora bekymmer då både företag och anställda riskerar en skattesmäll.

För när det gäller körjournaler så ställer Skatteverket mycket höga krav på dokumentation och det är företaget som har bevisbördan, dvs. att det är företaget som måste kunna bevisa att bilarna inte används i privat syfte mer än i ringa omfattning.

En körjournal ska innehålla:

Enkel installation

Easylogg Körjournal

Easylogg Körjournal / OBD II installeras enkelt genom att sättas in i fordonets diagnosuttag, även kallad OBD (On board diagnostics). Uttaget sitter ofta väl synligt någonstans under ratten. Väl installerad och registrerad sänder enheten direkt position i realtid och loggar alla fordonets resor.

Körjournalen säkerställer inte bara att dina fordon används på ett korrekt sätt, utan du minskar även det administrativa arbetet och effektiviserar på så vis också din verksamhet. Schemalägg enkelt när om resor ska vara privata eller i tjänst.

OBD II är inte bara en körjournal, utan fungerar även som ett stöldskydd! När du skapat ett konto hos Easylogg och registrerat din enhet/enheter kan du ange upp till fem säkerhetszoner med ett så kallat geo-fence. När enheten sedan rör sig utanför dessa valda säkerthetszoner får angiven mottagare ett larm omgående via sms eller e-post. OBD II sänder också position i hela europa, vilket dramatiskt ökar sannolikheten att återfinna ett förlorat fordon vid tex. en stöld. Säkerhetszoner kan även dessa givetvis schemaläggas så att inte larm går ut under arbetstid.

Huvudkontor

Besöksadress
BARNHEMSGATAN 56
731 33 Köping
Västmanlands län

För senaste nytt
Easypartner © 2024. All rights reserved.